Miejsce pamięci to wyrażenie, którego znaczenie jest czytelne, a zarazem niezmiernie szerokie. Miejscem, któremu przypisana zostanie szczególna, historyczna wartość, może stać się niemal każdy element krajobrazu kulturowego. W Polsce przyjęto, że cmentarze wojenne, tablice pamiątkowe i pomniki, budowle lub ich ruiny, kopce, kapliczki, czy nawet przydrożne krzyże mogą zostać uznane za miejsca pamięci narodowej, o ile upamiętniają postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego.