Zaangażowanie Unibepu w odbudowę miejsc pamięci na Ukrainie dobrze wpisuje się w działalność spółki. I nie chodzi tu tylko o doświadczenie w realizacji różnych inwestycji za wschodnią granicą. Warto podkreślić, że jest to firma z ponad 70-letnią tradycją, która jako jedna z nielicznych na rodzimym rynku dużych firm budowlanych ma w większości polski kapitał. Może więc nie chodzi tylko o patriotyzm gospodarczy, ale o ogólnie pojmowany patriotyzm? Nieprzypadkowo Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zleciła spółce budowę lub odbudowę aż 25 miejsc upamiętnienia, w tym 21 na Ukrainie. Wszystkie zostały wykonane terminowo i z najwyższą starannością.