Borszczówka

Na początku 1943 roku we wsi rozegrała się tragedia. Po tym, jak zatrzymała się tu partyzantka sowiecka, Niemcy i ukraińscy policjanci przeprowadzili pacyfikację wsi. Prawie wszyscy mieszkańcy zostali zamordowani, a ich domostwa spalone. Nieliczni ocaleni zostali zamordowani kilka miesięcy później przez UPA. Podczas tych tragicznych wydarzeń zginęło ok. 230 osób.