Unibep SA z Bielska Podlaskiego to obecnie jedna z czołowych firm budowlanych w kraju i czołowy eksporter usług budowlanych. Spółka osiągnęła ten sukces dzięki wiedzy, pasji i determinacji właścicieli oraz znakomitej kadry. Zrealizowała kilkadziesiąt prestiżowych budów na terenie Polski i w krajach, gdzie prowadzi działalność.

Przedsiębiorstwo Unibep SA z Bielska Podlaskiego w 2020 roku świętowało 70-lecie powstania. Firma była i państwowa, i komunalna, należała też do wielkiej korporacji europejskiej. Kluczowym momentem w historii spółki był rok 2002. To wtedy obecni właściciele nabyli udziały firmy od Budimeksu. Bielska spółka miała wówczas kilkadziesiąt milionów złotych przychodu i nieco ponad stu pracowników. Nowi właściciele postawili na rozwój firmy, a ponieważ na Podlasiu inwestycji budowlanych było jak na lekarstwo, postanowili iść budować na największym polskim rynku, czyli w stolicy. Kolejnym krokiem milowym w historii firmy był debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych. Miało to miejsce w 2008 roku. Pozyskany kapitał został przeznaczony na rozwój Unibep SA.

Dziś Grupa Unibep, w skład której wchodzi kilka spółek powiązanych kapitałowo, jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce (według prestiżowych zestawień jest na 6. miejscu w kraju pod względem przychodów) i jedną z nielicznych dużych spółek budowlanych, które mają w większości kapitał polski.

Grupa Unibep działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą (działa na rynkach: białoruskim, ukraińskim), posiada największą w Polsce fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie do Norwegii, ale także do Szwecji, Polski i Niemiec), działa w szeroko pojętej infrastrukturze (buduje drogi, w tym drogi ekspresowe, głównie na terenie woj. podlaskiego), a poprzez swoją spółkę Budrex realizuje obiekty inżynieryjne na terenie całego kraju oraz prowadzi działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Bielsku Podlaskim.

Wysoka jakość zarządzania Unibep SA oparta na międzynarodowych standardach i dobrych praktykach zarządzania jest ważną wizytówką firmy, co znalazło potwierdzenie w licznych nagrodach i certyfikatach systemu zarządzania. Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015.

Firma Unibep SA uzyskała także Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego i drugiego stopnia – dokumenty potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Pozwala to firmie na realizację ambitnych projektów w segmencie budownictwa obronnego i wojskowego.

Dla obronności kraju Unibep SA wykonał już kilka istotnych inwestycji.

Dziś w Grupie Unibep pracuje blisko 1600 osób. Ambicją właścicieli i zarządzających jest ciągły rozwój przedsiębiorstwa – Unibep SA ma być międzynarodową firmą z większościowym polskim kapitałem, zbudowaną na trzech niezmiennych wartościach: wiedzy, pasji i zaufaniu.