Czortków

Czortków leży na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim. Do 1939 roku znajdowało się w granicach Polski. W Czortkowie znajdował się Polski Cmentarz Wojenny, na którym zostali pochowani oficerowie i żołnierze polscy polegli w latach 1918–1920. Jednak po II wojnie światowej część tej nekropolii została przeznaczona na pochówki ukraińskie. Obecne upamiętnienie powstało jedynie na wydzielonej części tego cmentarza. Teren został ogrodzony niskim, granitowym murkiem. W latach 20. XX wieku w tym miejscu stał pomnik i element centralny upamiętnienia jest odtworzeniem właśnie tego miejsca. Zmieniono tylko materiały; beton i terazzo zastąpiono czerwonym piaskowcem. Po obu stronach pomnika wydzielono dwie kwatery. Na każdej z nich stanęło 8 rzędów po 6 krzyży. Wykonano je z czerwonego piaskowca, a na każdym z nich umieszczono nazwisko poległego.

To przedsięwzięcie wymagało perfekcyjnej logistyki. Wszyscy pamiętamy, jak wyglądała sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej i jaki był czas oczekiwania na przekroczenie tej granicy. Dzięki dobrej organizacji oraz wsparciu otrzymanemu od poszczególnych ludzi i instytucji kolejna budowa została ukończona z sukcesem.