Ostrówki

Na terenie cmentarza powstały zbiorowe mogiły upamiętniające żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, którzy zginęli w 1920 roku i we wrześniu 1939 roku. Na zdjęciach obok przedstawiamy dwa krzyże – katolicki i prawosławny.

Ostrówki