Czortków

Czortków leży na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim. Do 1939 roku znajdowało się w granicach Polski. W Czortkowie znajdował się Polski Cmentarz Wojenny, na którym zostali pochowani oficerowie i żołnierze polscy polegli w latach 1918–1920. Jednak po II wojnie światowej część tej nekropolii została przeznaczona na pochówki ukraińskie. Obecne upamiętnienie powstało jedynie na wydzielonej części tego… Czytaj dalej Czortków

Ostrówki

Na terenie cmentarza powstały zbiorowe mogiły upamiętniające żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, którzy zginęli w 1920 roku i we wrześniu 1939 roku. Na zdjęciach obok przedstawiamy dwa krzyże – katolicki i prawosławny.

Huta Pieniacka

Huta Pieniacka to nieistniejąca już wieś w obwodzie lwowskim, rejonie brodzkim. Właśnie tam, przy fundamentach zniszczonego kościoła, powstało miejsce pamięci jej mieszkańców, którzy zostali zamordowani w czasie II wojny światowej. W latach 30. XX wieku Huta Pieniacka liczyła ok. 750 mieszkańców. Począwszy od wybuchu II wojny światowej do wsi przybywali ludzie z okolicznych wsi, którzy… Czytaj dalej Huta Pieniacka

Lidawka

We wsi Lidawka (obwód rówieński) na zbiorowej mogile stanął krzyż ku czci Polaków zamordowanych w marcu 1943 roku przez karną ekspedycję (Niemcy i policja ukraińska).

Jeziorna

Cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w latach 1914–1920, jest oddalony o ok. kilometr od wsi Jeziorna, przy drodze łączącej Kowel z Kijowem. Kiedy w 1939 roku wojska sowieckie zajęły te tereny, cmentarz został zdewastowany. Pamięć o tych, którzy zginęli, zachowała się dzięki Polonii oraz tej części społeczeństwa Ukrainy, która nie utożsamiała się z działaniami… Czytaj dalej Jeziorna

Borszczówka

Na początku 1943 roku we wsi rozegrała się tragedia. Po tym, jak zatrzymała się tu partyzantka sowiecka, Niemcy i ukraińscy policjanci przeprowadzili pacyfikację wsi. Prawie wszyscy mieszkańcy zostali zamordowani, a ich domostwa spalone. Nieliczni ocaleni zostali zamordowani kilka miesięcy później przez UPA. Podczas tych tragicznych wydarzeń zginęło ok. 230 osób.